Migrationsrätt med mångårig expertkunskap


Lind Juristbyrå är inriktad på migrationsrätt med mångårig expertkunskap.

Vi biträder klienter inom exempelvis asyl, arbetstillstånd, familjeåterförening

och förvarsärenden.


Vår mission är att tillvarata våra klienters rättigheter med stor kunnighet

och engagemang.

Arbetstillstånd

Medborgarskap

Eget företag

Asyl

Familjeanknytning

Övriga ärenden